Kaupunkipuro

Sijainti

  • Ylisyöksy 35 55100 Imatra Navigoi

Imatran Kruununpuistossa sijaitseva, noin kilometrin pituinen kaupunkipuro jakautuu kahteen osa-alueeseen: Maisemalliseen yläosaan, joka sijaitsee Imatrankosken voimalaitospadon ja Imatrankoskentien välisellä alueella sekä luonnonmukaiseen alaosaan, joka käsittää Imatrankoskentien ja Vuoksen välisen osuuden. Puron alaosan toteutuksen lähtökohtana on ollut kalataloudellisien seikkojen huomioiminen. Puron alaosa on toteutettu luomalla mahdollisimman hyvät olosuhteet taimenien poikastuotannolle ja poikasien menestymiselle.