Retkeilijät Saimaan jäällä
Retkeilijät Saimaan jäällä

Saimaan järvialue

Saimaa on tuhansien tarinoiden järvi. 15 000 kilometriä rantaviivaa sekä 15 000 saarta käsittävä järvialue on historiansa aikana muuttunut ja mukautunut monien muutosten edessä. Saimaa on monelle ihmiselle rakas paikka, jossa asutaan tai vietetään ihania lomapäiviä. Saimaan rannoilla kohoavat kaupungit jatkavat kehittymistään, kuitenkin kunnioittaen alueen monipuolista luontoa.

Saimaan maasto on muodostunut miljoonien vuosien aikana nykyisekseen ja muutos on edelleen käynnissä. Jääkauden jälkiä on nähtävillä aina pienistä hiidenkirnuista Vuoksen mahtavaan joenuomaan saakka. Luonnon lisäksi ihminen on myös vaikuttanut Saimaan muokkautumiseen.

Hyvät kalavedet ja riistamaat houkuttelivat alueen ensimmäiset ihmiset Saimaan rannoille jo yli 10 000 vuotta sitten. Saimaan rannoilla koettu monet historian vaiheet, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet Suomen kehittymiseen sellaiseksi kuin se nyt on.

Kehittyvä Saimaa

Kaakkois-Suomessa sijaitseva Saimaa on historiansa aikana toiminut idän ja lännen rajana. Ennen Suomen itsenäistymistä Saimaa on vuoroin ollut osa Ruotsia ja vuoroin osa Venäjää. Alueelta löytyykin vanhoja rajamerkintöjä, linnoituksia ja puolustuslinjoja. Idän ja lännen vaikutus on edelleen nähtävissä Saimaan alueella.

Vuosien myötä Saimaan rannoille on rakentunut vahvoja kaupunkeja, joiden asukkaiden elinkeino on ollut tavalla tai toisella kiinni Saimaassa. Alueen talous ja teollisuus ovat hyötyneet Saimaan laajoista vesistöreiteistä. Varsinkin puutavaraa ja tervaa kuljetettiin aikoinaan Saimaan vesistöjä pitkin. Kaupungeissa ja taajamissa on edelleen satamia, joita hyödynnetään nykyisin pääasiassa matkailun merkeissä.  

Matkailu Saimaalla

Poikkeuksellisen kaunis Saimaan alue on Suomen vanhin matkailukohde. Saimaan upea ja puhdas luonto on vetänyt matkailijoita puoleensa jo 1800-luvulta. Suomen matkailun katsotaankin alkaneen vuonna 1772, kun Venäjän Keisarinna Katariina Suuri saapui Imatralle ihailemaan Imatrankosken mahtavia kuohuja.

Myös Punkaharju on ollut vuosisatojen ajan suosittu matkailukohde. Harju tarjosi jo muinaisille eränkävijöille luontaisen reitin vesistöjen poikki ja 1700-luvulla venäläiset rakensivat paikalle ensimmäisen maantien, jota pitkin pääsi kulkemaan Savonlinnaan ja Viipuriin. Kahden kaupungin välillä sijaitsevalle Punkaharjulle rakennettiin hotelleja matkailijoille, jotka nauttivat samalla seudun kauniista harjumaisemista. Keisari Aleksanteri I antoi jo vuonna 1803 määräyksen suojella alueen harjumetsiä ja tämän määräyksen ansiosta Punkaharju on yksi maailman vanhimmista luonnonsuojelualueista.

Saimaa on edelleen Suomen suosituimpia matkailukohteita. Saimaa tarjoaa mahtavia elämyksiä puhtaassa järviluonnossa. Alueen kaupungit ja maalaiskunnat kehittyvät jatkuvasti eteenpäin. Kuitenkin Saimaan kaupungit ja matkailualan yritykset noudattavat kestävän kehityksen perusperiaatteita, jotta vielä tulevaisuudessakin ihmiset voivat nauttia alueen puhtaasta luonnosta.