Pisamalahden linnavuori sijaitsee kallioalueella, jota rajaavat toisiinsa nähden kohtisuorassa olevat kallioperän ruhjevyöhykkeet. Kolmelta sivulta jyrkkärinteinen linnavuori kohoaa noin 55 m Saimaan pinnan yläpuolelle, ja sen lähes puuttomat, osittain suoraan vedestä kohoavat näyttävät jyrkänteet näkyvät kauas järvelle.