Puumalansalmen kautta kulkee yksi Saimaan vesiliikenteen pääväylistä, ja sen ylitykseen on rakennettu Suomen neljänneksi pisin maantiesilta. Sillalla on pituutta lähes 800 m, ja sen kannen lakikorkeus on 31 m Saimaan pinnan yläpuolella. Sillan yhteydessä on maisemahissi, jonka sillan kannella sijaitsevan yläaseman päällä sijaitsee myös maisemakahvila. Sillalta hahmottuu hyvin Saimaan sokkeloisuus. Se johtuu kallioperän ruhjevyöhykkeistä, joissa kallioperä on ympäristöään rikkonaisempaa. Jääkauden aikana mannerjäätikkö kulutti ja otti mukaansa kiviainesta näistä ruhjevyöhykkeistä, jolloin niistä tuli muuta ympäristöä syvempiä. Nykyään monet näistä ruhjevyöhykkeistä ovat veden peitossa.