Sormuskivi on yksi Suomen suurimmista siirtolohkareista – sen näkyvän osan ulottuvuudet ovat pisimmillään 8 m x 8 m x 7 m, minkä lisäksi osa lohkareesta on maan peitossa. Siirtolohkare koostuu rapakivigraniitista, tarkemmin ottaen viborgiitistä, jolle ovat ominaisia pyöreitä kalimaasälpärakeita ympäröivät vaaleat plagioklaasikehät.